SINDS 1973

NL | EN

Personen– en familierecht

De aan het kantoor verbonden advocaten hebben zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het voeren van echtscheidingsprocedures en alles wat daarbij komt kijken. De advocaten hebben hierbij oog voor zowel de zakelijke aspecten, maar ook voor de ´human interest´ kant van de zaak. De advocaten kunnen u bijstaan bij voorlopige voorzieningen met een spoedeisend karakter, omgangsregelingen, scheiding en deling van huwelijksvermogen, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsconvenanten, ouderlijk gezag, alimentatieberekeningen, LBIO kwesties, pensioenrechten, beëindiging samenleving, onder toezicht stellingen en uithuisplaatsingen, alsmede met contacten met Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.