SINDS 1973

NL | EN

Over ons kantoor

In 1973 is het advocatenkantoor door mr. Bob Schuit opgericht, terwijl het kantoor sinds jaren is gevestigd in een statig pand tegenover het Rijksmuseum te Amsterdam. Sinds 2017 heeft ons advocatenkantoor ook een nevenvestiging in Den Haag.
 
Rechtsbijstand wordt verleend aan het bedrijfsleven en particulieren, óók in het kader van gefinancierde rechtshulp. Ons kantoor voert daarnaast een grote proces- en incassopraktijk voor binnenlandse én buitenlandse cliënten. Wij zijn lid van de Vereniging Incasso- en procesrecht Advocaten, het advocatennetwerk Law Link Nederland en het samenwerkingsverband Law Link International.

De visie van ons kantoor is gericht op traditionele, snelle dienstverlening. Persoonlijk en vertrouwelijk contact met cliënten staat daarbij voorop. “An office with a view” ziet niet alleen op de visie op de rechtspleging, maar ook op ons uitzicht op de voormalige entree van het Rijksmuseum, in 1950 uniek vastgelegd door de beroemde Nederlandse schilder Carel Willink. De enig bekende replica van dit meesterwerk is geschonken aan ons kantoor door mw. Sylvia Willink-Quiël.
 
SPH Advocaten is een kantoorcombinatie bestaande uit de advocatenpraktijk van Van den Hout B.V. en de advocatenpraktijken van mr. Asger Frederiksen Advocatuur, mr. drs. F.G.J. Staals, mr. D.A. Segbedzi en mr. M. Aynan en is geen samenwerkingsverband in de zin van de verordening op de advocatuur. De praktijken werken voor eigen rekening en risico. De aansprakelijkheid voor fouten is beperkt tot een bedrag dat in een voorkomend geval door de desbetreffende verzekeraar wordt vergoed..