SINDS 1973

NL | EN

Letselschade / onrechtmatige daad

Wanneer u het slachtoffer bent van een ongeval in het verkeer of op het werk, dan wel anderszins, dan kunnen wij u bijstaan met gespecialiseerde rechtsbijstand voor de door u geleden materiële en immateriële schade.