SINDS 1973

NL | EN

Bestuursrecht & (on-)rechtmatige overheidsdaad

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een overheidsdienst (bestuursorgaan) dan kunnen wij u bijstaan in een bezwaar-, beroeps- of hoger beroepsprocedure. Burgers en bedrijven kunnen schadevergoeding vragen bij de overheid wanneer zij schade lijden ten gevolge van een overheidsbesluit dat voor hen nadelige gevolgen heeft. De advocaten van SPH Advocaten kunnen deze procedure voor u voeren.